Microsoft 365

Vi hanterar, företagsanpassar, tillhandahåller lösningar för automatiserade säkerhetskontroller och erbjuder utökade backuper för er Microsoft 365.

bild som symboliserar e-post

Vi hjälper er att hantera konton och licenser, att företagsanpassa er Microsoft 365 samt tillhandahåller vi lösningar för automatiserade säkerhetskontroller och erbjuder utökade backuper (Entera Microsoft 365 Protection).

bild som symboliserar affärskontinuitet

Entera Microsoft 365 Protection

Väldigt många väljer att använda Microsoft 365 som e-postleverantör. Allt data från Microsoft 365 lagras i molnet vilket kan ge IT-ansvariga helt nya frågeställningar att ta hänsyn till. Vad händer om en användare av misstag raderar eller skriver över en fil? När anställda lämnar företaget, kan du förhindra att dom tar med sig filer eller annan viktig information? Hur kan du skydda din organisation mot felkonfigurerade arbetsflöden eller, ännu värre, IT-hot som exempelvis Ransomware?

Microsoft använder sig inte av någon som helst backupfunktion när det gäller att säkerställa Microsoft 365-data i molnet, de lagrar det bara. Det du kanske inte visste är att din e-post och dina dokument i Microsoft 365 inte är skyddade om du inte använder en tredje part för att skydda det. Läs nedan för en kort beskrivning av vad Entera Office365 Protection erbjuder ditt företag.

FAQ

Vad erbjuder Entera Microsoft 365 protection?

Automatiserad backup 3 gånger per dag för Microsoft 365 e-post, kalender, OneDrive och SharePoint. IT-administratörer kan även starta backup manuellt valfritt antal gånger per dag. Backupen från Microsoft 365 är säkrat med 256-bitars kryptering.

Säkerhetskontroller i överensstämmelse med SOC typ II, HIPAA samt Safe Harbor.

Bläddra och förhandsgranska bland säkerhetskopior av användare och objekt. Valfri sökning efter data.

Återställ enskilda filer eller grupper av filer till en användares konto eller hämta hem direkt till er dator.

Kontakta oss

Det går självklart även bra att ringa oss på 08-93 11 20 och följa anvisningarna i växeln.