Miljöarbete

Enteras miljöarbete är en viktig del av företagets värderingar och visioner. För att minska sin klimatpåverkan och bidra till en mer hållbar framtid, har Entera implementerat flera åtgärder som syftar till att minska sin miljöpåverkan.

bild av en person och ett mobiltelefon med natur

En av de viktigaste insatserna som Entera har gjort är att ha en bilpark som helt består av elektriska bilar. Detta bidrar till att minska koldioxidutsläppen och förbättra luftkvaliteten i samhället. Vi använder oss helt av förnybar energi, vilket gör att företaget kan minska sin användning av fossila bränslen och samtidigt bidra till en ökad användning av förnybar energi.

Digitalisering är en annan viktig faktor i Enteras miljöarbete. Företaget strävar efter att bli så pappersfritt som möjligt och all fakturering sker digitalt. Detta minskar användningen av papper och skapar en mer effektiv arbetsprocess.

bild av en person och ett hjärta med natur

Genom att erbjuda tjänster som förlänger livslängden på kundernas IT-utrustning, bidrar Entera också till att minska avfallet av elektronisk utrustning och sparar på naturresurser. Att källsortera vårat avfall ser vi som en självklarhet.

Genom dessa åtgärder visar Entera sitt engagemang för att minska sin klimatpåverkan och bidra till en mer hållbar framtid. Entera fortsätter att arbeta mot en mer hållbar verksamhet genom att ständigt utveckla och implementera nya miljövänliga lösningar.

Kontakta oss

Det går självklart även bra att ringa oss på 08-93 11 20 och följa anvisningarna i växeln.