Entera din IT-partner

Genom våra lösningar kan vi
- Sänka dina IT-kostnader
- Avsevärt minska driftavbrott
- Dramatiskt höja säkerheten
- Öka din lönsamhet

Proaktiv IT-Drift och Support

Vi tar hand om din IT-miljö och utför löpande proaktiva åtgärder, i vårt datacenter eller på plats hos er, med högsta kvalitet och säkerhet.

Säkerhetstjänster

Det blir allt mer vanligt med dataintrång och de blir mer sofistikerade för var dag. Vi ser till att er IT är säkrad mot intrång, ransomeware, dataförlust och krissituationer, med de senaste säkerhetsteknologierna på marknaden.

Webb- & programutveckling

Inget projekt är omöjligt. Smått eller stort, vi skräddarsyr program, appar och lösningar för ert företag efter era krav och önskemål.Vi erbjuder utveckling i alla miljöer där vi arbetar med projekt i varierade former av programmering och databashantering.

Läs mer om våra tjänster

IT-support i hela Sverige då den är som bäst

Vi på Entera har kontor i Stockholm och finns alltid vid er sida då ni behöver support i er IT-miljö och givetvis även fjärrsupport över Internet eller telefon.

Affärskontinuitet

Säkra ditt företags affärsverksamhet och gör er redo för alla tänkbara scenarion stora som små. Vi skyddar och säkerställer dig och ditt företag.

Office365

Vi hanterar och företagsanpassar er Office365. Vi tillhandahåller lösningar för automatiserade säkerhetskontroller och backups.

Digital marknadsföring

Vi erbjuder att hjälpa företag med digitala marknadsföring där vi med ett innovativt nytänk använder våra tunga tekniska bakgrunder för att tillsammans skapa en framgångsrik marknadsföring.

IT-hälsokontroll

Vi erbjuder oss att göra en inventering av ert företags säkerhet och IT-miljö.

Nätverk som tjänst

Vi levererar, installerar och administrerar stabila fasta och trådlösa nätverk i era lokaler som en NaaS(Network as a Service).

Identitetsskydd

Skydda din digitala identitet, vi hjälper dig och ditt företag att löpande undersöka om era känsliga uppgifter finns att ta del av online. Om så är fallet så hjälper vi er att åtgärda problemen.

Fjärrsupport

Vi kan hjälpa era användare på distans med små och stora utmaningar genom att koppla upp med säkra krypterade uppkopplingar till era datorer för att snabbt och effektivt hjälpa er.

Synkroniserad säkerhet

Cyberattacker blir allt fler och mer komplexa, vi hjälper ert företag att få bästa möjliga säkerhet.

Server hosting

Vi hjälper ert företag att planera och organisera er servermiljö i vårt eller valfritt datacenter.

Vi stödjer Hjärnfonden genom att dricka kaffe

Vi stödjer Hjärnfonden och deras arbete. Vi vill tillsammans skapa medvetenhet och ge information till våra kunder och följare. Hjärnfondens vision är att ingen ska behöva lida av sjukdomar, skador eller funktionsnedsättningar i hjärnan. Genom att driva svensk hjärnforskning framåt och sprida kunskap om hjärnan gör de ett fantastiskt arbete som hjälper många. Vill du bidra och dricka ett fantastiskt kaffe? beansandbrains.se/

Partners & Certifikat