Drift och Support

Det är svårt, för att inte säga nästan omöjligt, att försöka hålla sig uppdaterad med utvecklingen inom IT. Det tar tid i anspråk – tid som i stället kan läggas på din kärnverksamhet och att utveckla ditt företag för framtiden.

bild som symboliserar drift och support

Ibland är det nödvändigt att outsourca hela eller delar av företagets IT-drift. När till exempel ett företag växer och ökar i tillväxt, ökar allt det övriga också. Mer personal, nya affärssystem och mer avancerade stödsystem med mera. IT-miljön riskerar att bli mer och mer komplex och helhetsbilden riskerar att bli oöverskådlig.
Det är här vi kan hjälpa er!

bild som symboliserar affärskontinuitet

Med ett trygghetsavtal kan ni känna er säkra på att IT-infrastrukturen är i balans.

FAQ

Vad kan ni hjälpa oss med?

Vi inventerar era nätverk och undersöker era datorer för att ge er en översyn av säkerhetsåtgärder samt ge er förslag på nödvändiga förbättringsåtgärder

Vad ingår i avtalet?

Möjlighet att utnyttja vår telefonsupport samt tillgång till vår helpdesk.
Det bästa, mest omfattande och flexibla IT-verktyget som är byggt för tillväxt och förändring - Flexibelt, pålitligt, säkert och skalbart.
Löpande proaktiva förslag på nödvändiga åtgärder

Kontakta oss

Det går självklart även bra att ringa oss på 08-93 11 20 och följa anvisningarna i växeln.