Affärskontinuitet

Affärskontinuitet handlar egentligen bara om en sak, att säkerställa ert företags dagliga affärsverksamhet.

Fråga er själva hur länge kan ni kan acceptera ett IT-avbrott innan det blir allvarliga konsekvenser för ert företag.

bild som symboliserar affärskontinuitet

En viktig del av vårt arbete handlar om att få ert företag att förutse olika typer av hotbilder, hantera sannolikheter att företaget kan utsättas för skada eller hot samt att analysera vilka konsekvenserna blir. Därför är det viktigt att ert företag planerar och säkerställer förmågan att fortsätta fungera, vid alla typer av störningar eller händelser. Elavbrott, IT-systemhaveri, brand i produktionsenheter, leverantör som går i konkurs eller nyckelpersoner som slutar är exempel på händelser som kan försvåra för ditt företag att leverera.

Ransomware

Det är det mest skrämmande och absolut det största IT-hotet mot ert företag idag är Ransomware. Det behöver inte bara drabba den enskilde, det kan även drabba hela ert företags IT-infrastruktur. En attack av det slaget skulle vara förödande för vilket företag som helst, tänk på att alla kan drabbas!

Planering

Att planera för Affärskontinuitet (säkerställande av affärsverksamheten) kan vara ett omfattande arbete. Det måste skapas planer och göras analyser. Delar av planerna och analyserna kanske redan är gjorda men skulle så inte vara fallet, kan vi naturligtvis hjälpa till med det.

bild som symboliserar affärskontinuitet

Vi har tjänsterna, verktygen och produkterna som ser till att du blir säker. Vi ser till att skydda och säkerställa hela ditt företag – inklusive all personal, hela IT-infrastrukturen med övervakning och återskapande av ditt data.

FAQ

Vad är affärskontinuitet?

Affärskontinuitet är möjligheten för dig att driva vidare ditt företag så normalt som möjligt om en incident skulle inträffa. Det infattar att man planerar för de troligaste scenariona, att man ser till att ha de tekniska lösningarna på plats för att kunna lösa situationerna så fort som möjligt. Det innefattar därefter ett löpande arbete för att se om förhållanden inom företaget förändras och som påverkar den plan man har utarbetat.

Varför behöver jag en lösning för affärskontinuitet?

Alla behöver någon slags plan för om det inträffar en incident av något slag. Vi hjälper dig att gå igenom troliga secenarion så som intrång, brand, stöld myndigheters beslut som påverkar din möjlighet att driva din affärsverksamhet och tar fram lösningar som passar dig utifrån det.

Hur fort kan jag vara tillbaka efter en incident inträffar?

Beroende på vilka lösningar du väljer från oss finns det möjlighet att vara tillbaka på ett par minuter om exempelvis en server kraschar. Våra lösningar är marknadsledande och en start av en säkerhetskopierad server kan ske inom 6 sekunder från att vi startar den.

Kontakta oss

Det går självklart även bra att ringa oss på 08-93 11 20 och följa anvisningarna i växeln.