Affärskontinuitet

hem / Affärskontinuitet

Haveriberedskap


Affärskontinuitet – Business Continuity

Trots att terroristangrepp och naturkatastrofer får de stora rubrikerna är nästan 90 procent av alla kriser i ett företag orsakade av händelser som inte får nyhetsrubriker. Många gånger är dessa kriser orsakade av händelser som gjort det svårt, för att inte säga omöjligt att bedriva affärskritiska verksamheter, såsom att leverera tjänster och produkter till kunder.

Genom att öka förutsättningarna för kontinuitet i dessa verksamheter, oavsett vilka händelser som inträffar, har begreppet ”Affärskontinuitet” väckt ett stort intresse bland företag runt om i världen.

Affärskontinuitet handlar egentligen bara om en sak, nämligen att säkerställa ditt företags dagliga affärsverksamhet.

Hur länge kan du acceptera ett IT-avbrott innan det blir allvarliga konsekvenser för ditt företag?

En viktig del av vårt arbete handlar om att få ditt företag att se olika typer av hotbilder, hantera sannolikheter att företaget kan utsättas för skada eller hot samt att analysera vilka konsekvenserna blir. Därför är det viktigt att ditt företag planerar och säkerställer förmågan att fortsätta fungera, vid alla typer av störningar eller händelser. Elavbrott, IT-systemhaveri, brand i produktionsenheter, leverantör som går i konkurs eller nyckelpersoner som slutar är exempel på händelser som kan försvåra för ditt företag att leverera.

En annan händelse som kan göra stor skada på ditt företag är ransomware. Det är det mest skrämmande och absolut det största IT-hotet mot ditt företag idag. Det drabbar inte bara den enskilde, det kan även drabba hela ditt företags IT-infrastruktur. En attack av det slaget skulle vara förödande för vilket företag som helst, alla kan drabbas!

Att planera för Affärskontinuitet (säkerställande av affärsverksamheten) kan vara ett omfattande arbete. Det måste skapas planer och göras analyser. Delar av planerna och analyserna kanske redan är gjorda men skulle så inte vara fallet, kan vi naturligtvis hjälpa till med det.

Vi har tjänsterna, verktygen och produkterna som ser till att du blir säker. Vi ser till att skydda och säkerställa hela ditt företag – inklusive all personal, hela IT-infrastrukturen med övervakning och återskapande av ditt data.

Vanliga frågor gällande affärskontinuitet

Affärskontinuitet är möjligheten för dig att driva vidare ditt företag så normalt som möjligt om en incident skulle inträffa. Det infattar att man planerar för de troligaste scenariona, att man ser till att ha de tekniska lösningarna på plats för att kunna lösa situationerna så fort som möjligt. Det innefattar därefter ett löpande arbete för att se om förhållanden inom företaget förändras och som påverkar den plan man har utarbetat.

Alla behöver någon slags plan för om det inträffar en incident av något slag. Vi hjälper dig att gå igenom troliga secenarion så som intrång, brand, stöld myndigheters beslut som påverkar din möjlighet att driva din affärsverksamhet och tar fram lösningar som passar dig utifrån det.

Beroende på vilka lösningar du väljer från oss finns det möjlighet att vara tillbaka på ett par minuter om exempelvis en server kraschar. Våra lösningar är marknadsledande och en start av en säkerhetskopierad server kan ske inom 6 sekunder från att vi startar den.

08 93 11 20

ÖPPETTIDER
Måndag - Torsdag 08:00 - 17:00 Fredagar 08:00 - 16:00
Lunchstängt 12:00 - 13:00

Support@entera.se

Maila oss dygnet runt!

Munkforsplan 33, 7 tr

123 47 FARSTA

Partners & Certifikat